De stichting

De stichting Van Heekpark Monument in de 21e Eeuw is op 20 juni 2001 opgericht. De stichting wordt bestuurd door een viertal onbezoldigde inwoners van de gemeente Enschede, die allen al vele jaren verbonden zijn met het Van Heekpark. lees meer »

Het ontstaan van het Van Heekpark

De Enschedese textielfabrikant Gerrit Jan van Heek besloot tegen het eind van zijn leven een park te schenken aan de bevolking van de gemeente Enschede. Op 18 januari 1918 werd aan de gemeenteraad de schenkingsbrief aangeboden. Op 26 februari 1918 heeft de Raad de schenking aanvaard. In 1921 werd een extra schenking in geld gedaan om ook de sportaccommodaties te kunnen aanleggen en bouwen. In 1929 werd ook het Van Lochemspark, daarvoor door de familie Van Heek aangekocht, aan de gemeente geschonken. Beide parken zijn samengevoegd en zijn breed bekend onder de naam G.J. van Heekpark.

Overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden is het beheer door de Gemeenteraad toevertrouwd aan een Commissie van Beheer. Deze commissie verricht namens de gemeente alle beheerstaken om het park binnen de doelstellingen voor de bevolking beschikbaar te houden. De commissie wordt actief gesteund door de stichting.

Rijksmonument

In 1995 kreeg het park de status van Rijksmonument. Dit onderstreept eens te meer de cultuurhistorische waarde van het park, dat geldt als een kenmerkend voorbeeld uit het oeuvre van de tuinarchitect P.H. Wattez. Wat de stedenbouwkundige, de landschappelijke, de educatieve en de sport- en recreatiewaarde betreft: bezoek dit fraaie park en oordeel zelf.